Een Vlaamse opleiding die verkozen wordt tot de beste opleiding ter wereld voor game-ontwikkelaars, het is niet niks. Bij HOWEST zijn ze dan ook terecht trots op die prestatie. En SEAUTON is bijna even trots, want al meer dan vijftien jaar mag de MICE-specialist zich HOWESTs partner noemen voor de organisatie van studiereizen naar digital entertainment hubs als Seattle, San Francisco, Londen en Japan. Een duo-interview met Rik Leenknegt, Academic Director DAE bij de HOWEST University of Applied Sciences en Jan Samyn, CEO van SEAUTON. 

In een internationale ranking van de beste Game Design & Development-opleidingen ter wereld kreeg de opleiding Digital Arts and Entertainment van HOWEST de eerste plaats. Wat betekent dat voor jullie?

 Rik Leenknegt: “Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Vooral omdat het niet gaat om een academische ranking gebaseerd op wetenschappelijke publicaties, maar wel om een rangschikking op basis van materiaal dat de studenten zelf mochten indienen. De criteria die gehanteerd worden bij die rangschikking zijn bovendien objectief, transparant, en er wordt vooral afgetoetst of het ingezonden werk voldoet aan de vraag van de industrie. En dat is precies waar we bij HOWEST sterk op inzetten. Mensen afleveren die kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt is onze prioriteit. Dat doen we in de eerst plaats door goed te luisteren naar de markt en in te spelen op de vragen van bedrijven.”  

Hoe passen de studiereizen die jullie samen met SEAUTON organiseren in die visie? 

Rik Leenknegt: “De studiereizen zijn wat dat betreft heel belangrijk. De internationale hub voor de film- en gamesector bevindt zich niet in België, daarom willen we mensen afleveren met internationaal inzetbare skills. Met de studiereizen willen we onze studenten de bedrijven tonen waar ze hopelijk ooit tewerkgesteld zullen zijn. Voor hen is het een positieve reality check om te zien dat bedrijven in Canada of de VS enthousiast zijn over wat ze kunnen. De studiereizen zijn bovendien een uithangbord voor onze school, het zorgt ervoor dat onze studenten gekend zijn bij bedrijven als Microsoft en het helpt ons blijvende internationale relaties op te bouwen binnen de sector.” 

Jan Samyn: “De studiereizen bepalen mee de aantrekkingskracht van HOWEST, net als hun dynamiek en de snelheid waarmee ze beslissingen nemen. Ze twijfelen niet en durven duidelijke keuzes te maken. Voor ons zijn ze een echte partner, die projecten samen met ons uitrollen.” 

Voor de organisatie van de studiereizen werkt HOWEST al meer dan 15 jaar samen met SEAUTON. Hoe vullen jullie elkaar aan? 

Jan Samyn: “Ik denk dat we elkaars sterktes heel goed erkennen en herkennen. We zijn ook samen gegroeid in ons partnership, en zijn elkaar blijven challengen in een open en transparant debat.” 

Rik Leenknegt: “Tijdens dat proces van gezamenlijke groei, is elk van ons erin geslaagd zijn competenties optimaal in te zetten. HOWEST staat in voor de inhoud, SEAUTON neemt alle logistiek op zich. Als je met een groep studenten op reis bent, zijn er altijd dingen die kunnen foutlopen: iemand raakt zijn paspoort kwijt, heeft de bus gemist, …. SEAUTON is heel sterk in het anticiperen op dat soort onvoorziene omstandigheden en weet brandjes op een efficiënte manier te blussen. Ze zorgen er ook voor dat alles vlot verloopt bij bedrijfsbezoeken, dat er geen spanningen zijn bij het onthaal ter plaatse, dat iedereen goed geïnformeerd is. Zo helpen ze ons kwaliteitsimago hoog te houden. Uit evaluaties blijkt bovendien dat onze studenten SEAUTON’s hoge servicelevel heel erg appreciëren: het spreiden van betalingen, inspelen op persoonlijke noden, … Het matcht perfect met de waarden van HOWEST. Zo vormen we samen een unbeatable team.” 

Wat is ervoor nodig om een partnership zo lang in stand te houden?   

Jan Samyn: “Toen we startten met de studiereizen, stonden we als stakeholders heel dicht bij elkaar. Maar naarmate je groeit, moet je ook ruimte geven aan anderen, aan jonge mensen. Er moest toen gezocht worden naar een nieuw evenwicht en dat hebben we ook altijd gedaan. Zo ontstonden er nieuwe partnerships tussen de jonge mensen onderling. Dat is heel fijn om te zien.” 

Rik Leenknegt: “Je mag zo’n partnership ook vooral niet beschouwen als iets vanzelfsprekends. Is het een keer wat minder geweest, dan moet je dat durven zeggen. Je moet elkaar blijven challengen in een wederzijds engagement.”  

Welke toekomstplannen hebben jullie nog voor de opleiding en de studiereizen?    

Rik Leenknegt: “De studiereizen maken op dit moment nog geen vast onderdeel uit van ons curriculum. Elk jaar evalueren we of we ze zullen organiseren of niet. En zo ja, waar de innovatieve bedrijven zitten die we willen bezoeken.”

“Met de opleiding zijn we verder van plan om een internationale tak op te starten, wellicht in Canada. Zo willen we ervoor zorgen dat studenten een semester daar kunnen studeren. In elk geval blijven we onze internationale focus behouden.”  

Jan Samyn: “Als ik zie hoe HOWEST blijft groeien en wat hun visie is, denk ik dat er zeker ruimte is om te blijven evolueren met de studiereizen, al is het enkel op inhoudelijk vlak. SEAUTON’s meerwaarde is onze grote expertise in het organiseren van ontmoetingen op een kwalitatieve manier. Op inhoudelijk vlak blijven we HOWEST ondersteunen door de inhoud goed te verpakken en te omkaderen, want dat is waar we sterk in zijn. Zolang wij onze rol goed kennen en allebei onze visie aanhouden, kan ons partnership niet meer stuk.”

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Als expert in het organiseren van congressen geven we maar wat graag enkele richtlijnen...(deel 1) Lees verder
Sinds begin 2016 schrijft onze CEO, Jan Samyn, in opdracht van Travel Magazine een blog. Lees verder