Mijn eerste keer. En ik ben niet zenuwachtig. Want ik mag mijn passie in woorden beschrijven: de immer boeiende MICE-wereld.
Elke maand mag ik in deze blog mijn mening geven over wat er leeft en beweegt binnen onze industrie. Een opdracht die ik met plezier van Robrecht Willaert (Hoofdredacteur Travel Magazine) heb aanvaard.

Elke maand mag ik in deze blog mijn mening geven over wat er leeft en beweegt binnen onze industrie. Een opdracht die ik met plezier van Robrecht Willaert (Hoofdredacteur Travel Magazine) heb aanvaard. Mijn naam is Jan Samyn, eigenaar van SEAUTON INTERNATIONAL, een snel groeiend MICE-kantoor met hoofdzetel in Leuven en met verschillende entiteiten in Europa.

Laat me onmiddellijk beginnen met mijn grootste ergernis. Ik erger me continu aan mensen die zich continu ergeren. Zoals daar zijn; de meetingsindustrie ligt op zijn gat, de incentives doen het niet meer zo goed, de aankoopdirecteuren of -directrices jagen op elke euro of dollar die ergens los hangt, onze marges moeten we zooo ver laten vallen tot we een echo horen.
Het spijt me, het raakt me niet, ik voel me er niet door aangesproken.

Ja, de markt is veranderd. Ja, de markt is globaler geworden, transparanter. Alles gaat sneller, alles ligt open op tafel. Maar, en dit is de kern van mijn betoog: de mensen waarmee we samenwerken, de deelnemers die onze congressen bijwonen, de management teams die hun strategie uitkienen tijdens de door ons uitstekend georganiseerde en georkestreerde meetings, de enthousiaste klanten die op incentive trekken , … die mensen (en dus onze klanten) zijn niet veranderd. En zolang de mens als soort niet veranderd (onderhuidse chip-implantaten noem ik geen verandering) zal er nood zijn om elkaar te ontmoeten en is er potentiële business voor ons om op te pakken. Dus, nog eens, met zagen en klagen moet je niet bij me afkomen. Verloren energie. Dat we ons flexibel moeten opstellen, onszelf continu moeten heruitvinden, moeten blijven vechten om onze meerwaarde te verkopen, moeten innoveren, investeren, collegiaal zijn, risico’s moeten nemen… tja. Een retorische zin.

Binnen een paar weken zal ik te vinden zijn in Nairobi, waar ik als key-note speaker ben uitgenodigd op het AMEX-congres (African Mice Expo). Ik zal er spreken over de toekomst van de Afrikaanse MICE-industrie en mijn eerste slide zal een quote van mezelf zijn.
People say the world has changed, possible, but people have not.’

Tot volgende maand.

Jan Samyn

© Travel Magazine
Newsletter 916 (25 maart 2016)
www.travel-magazine.be

READ MORE:

De toekomst is aan Multi-Hub Meetings
CEO Jan Samyn reist de wereld rond als MICE expert


Gerelateerde blogberichten